Misyonumuz

Misyonumuz

Birliğimizin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini inşa maksatlarına uygun şekilde kullanmak, işletmek, bu tesislerin bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yürütmek, tesisi geliştirmeye yönelik çevresel etki değerlendirme kriterlerini haiz, çevreyle uyumlu yeni projeler yapmak, yaptırmak veya tesisi yenilemek suretiyle Görev alanımız içerisinde bulunan 45000 dekar arazinin tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek ve gerçekleştirmek, sulama ve diğer tarımsal faaliyetler hakkında öğretici ve eğitici çalışmalar düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak, tesislerin etkin, verimli ve düzenli kullanımını sağlayarak sulu tarımın gelişmesini ve üretimin dengeli olarak artırılmasını sağlamaktır.

Bu işlevlerini yürütürken küresel alanda meydana gelen her türlü gelişmeyi izlemek, üreten çiftçilerimize çıkarına olabilecek her türlü yeniliği uygulamak, aynı zamanda da genel gelişimine katkı sağlayacak projeler üreterek ve de sahip olduğumuz değerleri de korumakla görevlidir. Kızılırmak Sulama Birliğinin Misyonunu ifade eder.