Vizyonumuz

Vizyonumuz

Birliğimizin görevi alanı içerisinde yer alan Birliğimize üye olan çiftçilerimizin üye olmasalar dahi tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek, Çankırı Kızılırmaki Sulama sahası içerisinde bulunan sulama için gerekli tesislerin İşletme Bakım ve Onarım yönetim ve yenileme Hizmetlerini usul ve esaslarını Kapsayacak şekilde her türlü çalışmayı yaparak mevcut tesislerin rehabilitasyonu ya da modernizasyonu ile yeni sulama tesisi inşaatına yönelik çalışmalar yapmak.

Bu amaçla yürütülen çalışmaların hepsinde açık, şeffaf, adil, verimliliği ön plana alan, sosyal sorumluluklarını yerine getiren, teknolojik gelişmeleri izleyen ve uygulayan, çalışanları ve hizmet verdikleriyle bir bütün oluşturan anlayışı Kızılırmak Sulama birliğinin vizyonudur.